E-Mail Disclaimer MASER Engineering B.V.

ē Nederlands (For english see below!)

De informatie uit e-mails verzonden door MASER Engineering B.V. is alleen bedoeld voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk en/of gevoelige informatie bevatten. In het geval dat u niet de juiste ontvanger bent willen wij er u op wijzen dat verspreiding van deze e-mail(s) (inclusief eventuele bijlagen) verboden is. Graag de verkeerd geadresseerde e-mail(s) en eventuele kopieŽn verwijderen en de afzender direct op de hoogte stellen via telefoon of e-mail. Bij voorbaat dank.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie in een e-mail dat tussentijdse/voorafgaande resultaten bevat. Vraag hier een officieel rapport voor aan.

ē English

The information contained in the e-mails from MASER Engineering B.V. is intended only for the use of the addressee(s) and may contain confidential and/or legally privileged information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination of this e-mail (including any attachments thereto) is strictly prohibited. If you have received an e-mail in error, please notify the sender immediately by telephone or e-mail and permanently destroy the original without making any copy. Thank you.

In case this e-mail contains preliminary analysis results no rights can be derived from this e-mail. Please request an official report instead.